de mythes Big Myth app leraren handleiding beoordelingen links & bibliographie over de scheppers schrijf het zelf


english deutsch nederlands
schrijf het zelfSchrijf zelf je eigen onstaansmythe! Bedenk een denkbeeldig land - hoe is de wereld ontstaan? Het verhaal kan zich lang geleden hebben afgespeeld, maar je kunt het ook in de toekomst laten plaatsvinden. Vergeet niet al je gegevens in de vullen en vergeet je e-mail-adres niet. Veel plezier! Bekijk andere inzendingen in de verhalen-verzameling.

Sstuur je verhalen naar De Scheppers: fiona@distanttrain.com

verhalen-verzameling
NAAM: Mirjam & Anouk
LEEFTIJD: 13
STAD: Maassluis
LAND: Wolland
WAAR: Noord-Amerika
NAAM VAN DE BEVOLKING: Wollandianen
BIJZONDER: Ze hebben een groene huidskleur, drie ogen en een staart

MYTHE: Eeuwenlang geleden, waren er twee goden genaamd Amer en Ika. Zij waren de goden van liefde en wijsheid. Amer was verliefd op Ika maar Ika wilde niets van Amer weten. Hij wilde niets van Amer weten, omdat ze erg lelijk was. Amer ging een plan maken om Ika te verleiden en met hem een kind te baren. Daarom ging ze zich vermommen als een blonde schone vrouw. Ze trok een prachtige jurk aan. Toen ging ze naar Ika toe en hij werd smoorverliefd op haar. Maar hij wist natuurlijk niet dat het Amer was. Hij vroeg of ze 's avonds bij hem wilde komen dineren. Zij zei natuurlijk ja. 's Avonds gingen ze eten en daarna gingen ze samen naar bed. Die nacht werd Amer zwanger gemaakt door Ika. De volgende dag was Amer verdwenen. Ika maakte zich erg ongerust en doorzocht alles naar die blonde schone vrouw. Maar ze werd niet gevonden. De enige die hij zag was Amer. Negen maanden later baarde Amer een kind. Het was een zoon. Ika vroeg van wie dat kind de zoon was. Amer zei: "Het is van jou!" Ika geloofde het niet. Toen vertelde Amer het verhaal van de blonde schone vrouw die plotseling verdwenen was. Ika schrok hevig. Hij pakte een zwaard en maakte Amer dood, zo boos was hij. Hij voedde het kind alleen op en hij noemde het Wolla. Het kind maakte andere goden. Deze maakten de aarde en de hemel. Hij maakte 1 soort mens alleen omdat zijn vader zijn moeder vermoord had vond hij dat de mensen op aarde er niet gewoon uit mochten zien. Daarom kregen ze 3 ogen, een staart en een groene huidskleur. Het land waar deze mensen mochten wonen heet Wolland. Einde
NAAM: Tommy Moerman
LEEFTIJD: 14
STAD: Papaperzie
LAND: Papamaribo
WAAR: Nederland
NAAM VAN DE BEVOLKING: Papariers
BIJZONDER: Ze waren gemaakt toen de oppergod dronken was. Ze waren gemaakt uit schapen. Ze voerden oorlog met iedereen die niet in hun goden geloofden.

MYTHE: In het begin was er maar een wezen dat leefde, Jabba. Hij had de vorm van een slak, zijn goddelijke wezen. Maar hij wilde de ruimte hebben, en begon met het bouwen van de hemel, Deplacetobie, zoals de Papariers het noemden. Zijn hemel werd al gouw ontdekt door andere goden die vonden dat hij zwak was, en bang was voor kinderen. Jabba was zo boos dat hij 5 zonen nam: Papa, god van Papamaribo en Paperzie. Maasleandir, god van de landbouw, de natuur en alles wat groeide. Orgieos, god van de gezelligheid, het eten, de wijn en de feesten. Aqua, god van het water. Vuros, god van het vuur, de oorlog, de onderwereld en de ruzie. Deze 5 gingen op zoek naar de wereld van de andere goden en vonden deze. Hij was lelijk en kaal. Ze kozen een plakje uit, en wilden die mooi maken. Maasleandir ging er wonen, samen met zijn broer Aqua,en ze waren zo verliefd op elkaar dat ze samen gingen smelten tot Aquamaasleandir. Jabba was boos dat zijn favoriete zoon Aqua met die vuile Maasleandir was samengesmolten, en hij vermoorde ze allebei.
NAAM: Elise Bouterse
LEEFTIJD: 13
STAD: Maasland
LAND: Koerië
WAAR: Verenigde Staten
NAAM VAN DE BEVOLKING: Koeriërs
BIJZONDER: De eerste mensen zijn geboren uit koeien en uit die mensen zijn de eerste Koeriërs geboren.

MYTHE: In het begin was er een oppergod genaamd Makoeli. Zij was de godin van het niets. Ze was ZO eenzaam dat ze ging huilen en ze bleef maar huilen en huilen. De tranen vormden de god van de Oerzee genaamd Vanlikoe. Hij stroomde over de hele aarde en onderscheidde land. Makoeli en Vanlikoe hielden zoveel van elkaar dat ze 4 kinderen kregen. Zij heten: Tankoebi (de god van de hemel), Koetana (de god van de aarde), Pikoena (de godin van de liefde) en Koenina (de godin van het licht). Tankoebi en Koenina maakten samen de zon, de maan en de sterren. Pikoena en Koetana kregen samen een kind genaamd Boekoeni. Boekoeni hield zoveel van zijn ouders dat hij ter ere van hun de aarde vruchtbaar maakte. Er ontstonden bloemen, bomen en dieren. Hij maakte een koe die erg belangrijk was. Hij heette Koekeroekus. Hij had de koe zo geschapen dat de koe geen kalfjes kreeg maar mensenkinderen. De eerste 2 mensen die uit de koe kwamen kregen heel veel kinderen die de eerste Koeriërs waren. De mensen die uit de koe kwamen bleken erg dom te zijn en maakten een puinhoopje van de aarde. Boekoeni besloot om deze mensen te vernietigen. Hij haalde zijn ouders en hun broer en zus erbij om te helpen bij het vernietigen van de Koeriërs. Toen de Koeriërs vernietigd waren dacht Boekoeni eens goed na om te voorkomen dat hij weer zoiets doms deed. Dit keer deed hij er erg lang over om een nieuwe koe te schapen. Maar nu was het een goede koe die nu wel slimme mensen baarde. Zo ontstonden de goede Koeriërs. Pikoena en Koetana waren erg trots op Boekoeni. Zij keken trots toe hoe de Koeriërs leefden op aarde.
NAAM: D en M
LEEFTIJD: 12
STAD: Maassluis
LAND: st. pieterseiland
WAAR: in zee
NAAM VAN DE BEVOLKING: pieteranen
BIJZONDER: ze kwamen voort uit roet.

MYTHE: Heel lang geleden waren er twee goden, Epit en Tins. Tins was de god van de liefde en Epit was de godin van de oorlog. Tins wilde dat Epit om gebracht werd omdat ze alleen maar oorlog voerde, maar Epit vond dat maar niks. Zij wilde juist dat Tins omkwam. Maar ze hadden allebei pech want beide goden waren onsterfelijk. Omdat ze elkaar niet om het leven konden brengen maakten ze constant ruzie. Beide goden maakten een kind. Die kinderen gingen op latere leeftijd met elkaar trouwen. En omdat ze het geruzie zat waren besloten ze een land te maken waarin de mensen vredig met elkaar om konden gaan. Deze eerste mensen heten Pieteranen en ontstonden uit roet. Daardoor waren zij helemaal zwart. Deze mensen moesten de goden eren omdat ze anders vernietigd werden. De mensen moesten ook de aarde bewerken, daardoor ontstonden er bomen, planten en dieren. Zij moesten goed voor deze organismen zorgen omdat zij anders uit het land werden verbannen. Ze zorgden voor alles heel goed en bleven eeuwig in dit land wonen.
NAAM: Graaf Azagthoth
LEEFTIJD: 22
STAD: Photia
LAND: Dominera
WAAR: Tussen de rivier Khaladrïa en het gebergte van Narn
NAAM VAN DE BEVOLKING: Er zijn verschillende etnische groeperingen waaronder de Siniërs, Kyzeniërs en Aïnueriërs.
BIJZONDER: De Siniërs zijn groot ambachtslieden en kunstenaars. De Kyzeniërs zijn bedreven in de nobele kunst van oorlog. De Aïnueriërs zijn wijs en beoefenen de wetenschap der magie.

MYTHE: Vyinör
I. Lang, lang geleden, in een tijd toen tijd niet bestond: tijd bestond niet, want tijd roerde in de baarmoeder van het duren. Ruimte bestond niet, want het universum was nog niet verwekt, noch was er een plaats of punt.
II. Er was geen land, noch zee, noch waren er zilte golven die op de branding sloegen. Er was geen Aarde, noch glinsterden er sterren hoog boven aan het firmament.
III. Er was enkel een kloof van chaos waarin alle oerkrachten van de schepping in aanwezig waren. Deze duistere chaos werd Aziluminë genoemd.
IV. Diep in het hart van Aziluminë sliep de Oermoeder; Khaladrïa, het ultieme wezen. Er ging een rilling ging door de slapende geest van de Oermoeder, van binnenuit naar buiten uitreikend, en Khaladrïa kwam voor de eerste keer tot bewustwording (het zijn).
V. Samen met Khaladrïa, ontwaakte ook Alwë, de Meester der Tijd, en de tijdrekening begon met het ontwaken van Alwë.
VI. Uit de geest van Khaladrïa voortvloeide Yëazir -de eenzame leegte, het stoffelijke universum
NAAM: Michael
LEEFTIJD: 19
STAD: Groningen
LAND: Gouw
WAAR: Bodegro
NAAM VAN DE BEVOLKING: in het sterrenstelsel Mennerrez
BIJZONDER: Bodegro

MYTHE: Miljarden jaren voordat ons zonnestel ontstond was er een een planeet die Hebodea hete, de omloop baan van deze planeet was ongeveer 15x zolang als die van de aarde om de zon. De Hebodeanen waren een soort mensen die van nieuwe dingen hielden en continu bezig waren om nieuwe dingen te maken, omdat de technologie zo snel ging kwamen ze er te laat achter dat het niet goed voor het milieu was. Nu moesten ze snel een manier vinden om hun planeet te redden, ze hadden al ruimtevaartuigen maar die waren nog niet getest, maar ze moesten toch iets verzinnen.

Migaritti was een van de slimste personen op hun planeet en hij wilde wel de proefkonijn zijn om hun vaartuig te testen, Door een fout in het mechanisme kwam hij in ons zonnestelsel terecht en storte hij neer op onze planeet. Hier woonde ook een soort mensen maar die liepen qua evolutie zo ver achter dat hij ons primitieve wezens noemde. Wij beschouwde hem als een god omdat hij uit de hemel kwam en hij kon zoveel meer (dat punt hebben we nog steeds niet geevenaard). Dus leerde hij ons de grond te bewerken en wapens te maken om dieren te doden, hij deed dit niet uit ons belang maar voor zichzelf want hij wist dat als wij tijd over zouden hebben dan zouden we hem gaan vereren en dingen voor hem doen. Migaritti was hier al een paar honderd jaar toen er andere "goden" kwamen (reddingsploeg) raakte de mens verward omdat deze goden een andere taal spraken dan de eerste "god" (dit kwam doordat de taal op hun thuis planeet verder was ontwikkeld). De nieuwe "goden" merkte dat deze primitieve wezens op hun leken qua dna structuur, stuurde ze bericht naar Hebodea dat ze een reuzen vloot moesten sturen naar deze planeet met o.a. dokters en machines zodat we deze mensjes zouden kunnen upgraden naar een hoger denk-nivo. Het lukte niet de eerste keer daardoor kwamen er heel veel verschillende soorten half-goden, daardoor gingen dingen fout lopen omdat ze andere denk patronen hadden dan de andere half-goden. Toen ging het zo slecht op Hebodea dat de goden terug moesten naar hun eigen planeet.

Ondertussen verstreken er duizenden jaren hier op aarde en de half-goden deden het met andere half-goden en met de primitieve mens daardoor werdt de grote variaties in de mens steeds kleiner, en langzaam werden ze slimmer. Na al die jaren dachten de mensen dat de goden niet meer terug kwamen, maar toen kwamen ze wel terug en de mens was toen zo vol met woede dat ze niet meer naar de goden wilde luisteren, En dat pikte de goden niet, dus stuurde ze een ruimte vloot met de nieuwste en de ergste bommen en rakketen naar de aarde. Er waren wel een paar mensen die naar de goden wilden luisteren en die werden naar een veilige plek gebracht, De rest werdt gebombadeerd. De overlevenden bouwde pyramides over de gehele aarde om nooit te vergeten dat onze slimheid voor een deel uit de hemel komt. Maar door oorlogen en inquisities werden deze dingen vergeten en moesten we zelf herontdekken. Nu zitten we ongeveer op het zelfde punt als de Hebodeanen maar dan miljarden jaren later, lukt het ons ook om te overleven of is t bij ons een aflopende zaak? ONLY TIME WILL TELL.
NAAM: Michael
LEEFTIJD: 19
STAD: Groningen
LAND: Gouw
WAAR: Bodegro
NAAM VAN DE BEVOLKING: in het sterrenstelsel Mennerrez
BIJZONDER: Bodegro

MYTHE: Miljarden jaren voordat ons zonnestel ontstond was er een een planeet die Hebodea hete, de omloop baan van deze planeet was ongeveer 15x zolang als die van de aarde om de zon. De Hebodeanen waren een soort mensen die van nieuwe dingen hielden en continu bezig waren om nieuwe dingen te maken, omdat de technologie zo snel ging kwamen ze er te laat achter dat het niet goed voor het milieu was. Nu moesten ze snel een manier vinden om hun planeet te redden, ze hadden al ruimtevaartuigen maar die waren nog niet getest, maar ze moesten toch iets verzinnen.

Migaritti was een van de slimste personen op hun planeet en hij wilde wel de proefkonijn zijn om hun vaartuig te testen, Door een fout in het mechanisme kwam hij in ons zonnestelsel terecht en storte hij neer op onze planeet. Hier woonde ook een soort mensen maar die liepen qua evolutie zo ver achter dat hij ons primitieve wezens noemde. Wij beschouwde hem als een god omdat hij uit de hemel kwam en hij kon zoveel meer (dat punt hebben we nog steeds niet geevenaard). Dus leerde hij ons de grond te bewerken en wapens te maken om dieren te doden, hij deed dit niet uit ons belang maar voor zichzelf want hij wist dat als wij tijd over zouden hebben dan zouden we hem gaan vereren en dingen voor hem doen. Migaritti was hier al een paar honderd jaar toen er andere "goden" kwamen (reddingsploeg) raakte de mens verward omdat deze goden een andere taal spraken dan de eerste "god" (dit kwam doordat de taal op hun thuis planeet verder was ontwikkeld). De nieuwe "goden" merkte dat deze primitieve wezens op hun leken qua dna structuur, stuurde ze bericht naar Hebodea dat ze een reuzen vloot moesten sturen naar deze planeet met o.a. dokters en machines zodat we deze mensjes zouden kunnen upgraden naar een hoger denk-nivo. Het lukte niet de eerste keer daardoor kwamen er heel veel verschillende soorten half-goden, daardoor gingen dingen fout lopen omdat ze andere denk patronen hadden dan de andere half-goden. Toen ging het zo slecht op Hebodea dat de goden terug moesten naar hun eigen planeet.

Ondertussen verstreken er duizenden jaren hier op aarde en de half-goden deden het met andere half-goden en met de primitieve mens daardoor werdt de grote variaties in de mens steeds kleiner, en langzaam werden ze slimmer. Na al die jaren dachten de mensen dat de goden niet meer terug kwamen, maar toen kwamen ze wel terug en de mens was toen zo vol met woede dat ze niet meer naar de goden wilde luisteren, En dat pikte de goden niet, dus stuurde ze een ruimte vloot met de nieuwste en de ergste bommen en rakketen naar de aarde. Er waren wel een paar mensen die naar de goden wilden luisteren en die werden naar een veilige plek gebracht, De rest werdt gebombadeerd. De overlevenden bouwde pyramides over de gehele aarde om nooit te vergeten dat onze slimheid voor een deel uit de hemel komt. Maar door oorlogen en inquisities werden deze dingen vergeten en moesten we zelf herontdekken. Nu zitten we ongeveer op het zelfde punt als de Hebodeanen maar dan miljarden jaren later, lukt het ons ook om te overleven of is t bij ons een aflopende zaak? ONLY TIME WILL TELL.
NAAM: Kristien Van Driessche en Charlotte Alderweireldt
LEEFTIJD: 16
STAD: 3000 meter onder de zeespiegel
LAND: Ontstanya
WAAR: Op een komeet
NAAM VAN DE BEVOLKING: Ontstaaners
BIJZONDER: Voorzichtig, Intelligent, Sociaal

MYTHE: In het begin was er niks...echt niks... totaal niks. Tot wanneer, er uit het niks, een opwarming ontstond. Een felle hitte heerste nu over het niks. Door de warmte kwamen er onzichtbare, kleine deeltjes te voorschijn. We noemen ze de vier oerstoffen: water,aarde, vuur en lucht. Het werd nog warmer en er onstond een explosie van deze vier stoffen. Het water vormde enorme plassen, de aarde gigantische stukken vaste materie op het water, het vuur verborg zich in mysterieuze bulten onder deze aardkorst en de lucht bleef rustig zweven boven deze drie. Jaren van stilte gingen voorbij, toen er plots een ommekeer kwam op de hitte. Het vroor dat het kraakte, de massadichtheid van de vier stoffen kromp in mekaar. De lucht tussen het ijs bevatte een vreemd gas dat zich vermengde met de ingevroren zandkorrels. Het gas bevatte eicelletjes en het zand een soort van zaadcellen. Samen vormde het bewegende wezens die evolueerden in denkende, handelende en sprekende samenstellingen van levende deeltjes. Ze leken misschien wel symmetrisch... Decennia later, kwamen ze tot het inzicht dat ze boven alles stonden en gaven de plaats waar ze zich bevonden de naam Ontstanya. Ze wisten niet dat ze boven het water leefden, dus noemden ze het een komeet. Door hun sociale aanleg, breidde deze bevolking zich uit en gingen zich verspreidden over de overzeese aardopppervlakten. Het evolueerden tot hoe we nu zijn, en ze noemen nu 'mens' in plaats van 'ontstaanders'.
NAAM: G.v.d. K.
LEEFTIJD: 15
STAD: Gent
LAND: Belgiê
WAAR: Europa
NAAM VAN DE BEVOLKING: Belgen
BIJZONDER: Cultuur, Taalkundig heel begaafd, Muziek

MYTHE: Toen het heelal nog jong was, en de sterren slechts hun eerste stralen hadden uitgezonden, ontwaakte er een kern van immense energie waaruit al het bestaande licht voortkwam. Dit merkwaardig begin van alles werd de Rostipolokus genoemd. Na de sterren in de immense leegte hun stralen te schenken begon de Rostipolokus zijn schepping. Hij begon met de goden te maken om hen als leidinggevende opperwezens over het heelal te maken.

Er werden vier goden gevormd met elk hun taak om de kosmos in evenwicht te houden. Sharakadjime was de god van al het kwade en de oorlog, het slechte werd verzameld in de ene boosdoener van dit heelal. Hij werd ook symbool voor het vuur. Maar tegenover dit vreselijks kwaad schiep Rostipolokus drie goden die het kwade moesten bestrijden om zo het kwade tegenover het goede in evenwicht te houden. Er was de god Copacabanic die bekend stond onder de aarde, de god Ampozilax die zorgde voor het water en de god Luniticatir die bij lucht stond opgetekend. Samen met deze goden schiep Rostipolokus een wereld om het leven op te verzamelen. Met zijn licht gaf hij een ster genoeg energie om miljarden jaren te branden en noemde haar zon. Toen vermengde Hij een deel van het licht met de met de aarde, het water, het vuur en de lucht van de andere goden en vormde zo de aarde. Toen begonnen zij de aarde te bevolken met planten.

Rostipolokus zorgde voor licht zodat zij konden groeien terwijl Ampozilax hen te drinken gaf en Copacabanic grond ter beschikking stelde voor hun wortels. Luniticatir zorgde voor de atmosfeer zodat er leven mogelijk was op deze planeet. Maar omdat de goden de aarde nogal saai vonden met alleen planten erop die zich niet konden verplaatsen bedachten zij een ander soort leven waardoor er wat meer beweging zou komen. Zij ontwikkelden de dieren met weer alle verschillende combinaties en creëerden zo een mooie wereld. Maar toen was er nog steeds nood aan een aards ras dat kon heersen en het wereldse gebeuren in goede banen kon leiden. Daarom schiepen zij de mens in een gelijke combinatie van elk element. Maar hier liet Sharakadjime zich niet negeren en begon zijn taak in deze schepping. Door zijn aandeel van vuur in de mens bracht hij de corruptie en haat in omloop zodat de wereld nooit een vredig geheel zou vormen omwille van het constante gevecht tussen het vuur en de andere elementen. Maar deze schepping kon niet ongedaan gemaakt worden en zou altijd dit evenwicht blijven bewaren tot de schepping uiteindelijk zichzelf zou vernietigen.
NAAM: John
LEEFTIJD: 12
STAD: Hondesbrugge
LAND: Gera'mondo
WAAR: vlak bij de grote oceaan
NAAM VAN DE BEVOLKING: Shima'alah-volk
BIJZONDER: Shima'alah was een van de andere goden een soort boer. Hij deed veel voor de andere goden, zoals helpen op het aarde. Een ding was niet duidelijk. De slechte goeden kwamen weer tot leven!

MYTHE: Shima'alah deed veel voor de andere goden. De goden vond hem een held en maakte een standbeeld van hem. Shima'alah hielp ook goden voor vijanden zoals de slechtere goden, vooral Fatama en Hian. Ze waren vreselijk. Ze hielpen niet maar maakte alles kapot. De aarde was bijna weg en er bleef maar weinig over. Shima'alah was degene die 'm versloeg. Fatama en Hian werden in een grot gelegd met stenen erover gegooit. Dat betekende eigenlijk: Wie niets goed doet mag onder de de grond. Na de dood van Shima'alah begon het weer. Fatama en Hian werden monsters en hadden meer kracht om de aarde op te blazen. Niemand wist hoe ze tot leven kwamen. Een geleerde San wist het wel. Er heeft iemand rode zand overheen gestrooid waarvan ze weer gaan leven maar dan in verschrikkelijke monsters. Rode zand was eigenlijk nooit te vinden. Behalve in de hoge bergen in Kishitan. Meer dan duizend jaar geleden was het gelukt om rode zand te vinden in de hoge bergen die ook werd genoemd als Himalaya. Niemand kon Fatama en Hian tegenhouden. Dus de aarde werd een chaos en bestond helemaal niet meer. Tot na duizenden jaren pas begon de aarde weer te groeien tot een reusachtige bol. Fatama en Hian waren pas na miljoenen jaren pas verslagen door een rijke man Dianan'hak.
NAAM: Rik Jongenelen
LEEFTIJD: 12
STAD: Breda
LAND: Nederland
WAAR: Europa
NAAM VAN DE BEVOLKING: Nederlanders
BIJZONDER: Vriendelijk

MYTHE: In 400 na Christus leefde er een god: Mesopotah, god van de oorlog. Zijn geliefde zuster Carneahl, godin van vriendschap, was erg geliefd onder de Nederlanders. Mesopotah was het zat: hij wilde ook geliefd zijn onder het volk! Hij smeedde een plannetje. Hij lokte Carneahl naar een spijkerbed, waar hij een deken van Emoewol overheen had gelegd. Carneahl werd vooruit geduwd en viel op haar rug in het bed. Ze krijsde van pijn, maar Mesopotah's harteloosheid overwon niet. Carneahl duwde met haar been en Mesopotah viel op z'n rug: zijn neusbotje schoot in zijn hersenen. De Nederlanders kwamen geschrokken de grot binnen. Door haar symbool van vriendschap stierven alle kwade meesters, goden en godinnen, tovenaars en heksen. Zo luid de mythe van de Nederlanders, waardoor hun land zo vredelievend is. Einde.
NAAM: Marco
LEEFTIJD: 15
STAD: Arnhem
LAND: Holland
WAAR: In de zee
NAAM VAN DE BEVOLKING: Hollanders
BIJZONDER: We eten veel te veel kaas :-)

MYTHE: Er was eens een machtige god. Hij heette Marbra. Hij leefde in een universum, zonder zonnestelsels, dus ook geen planeten. Hij was eenzaam, hij leefde alleen, maar om een of andere reden was hij buitengewoon sterk en slim. Hij wou die kennis overbrengen, en schiep velen planeten, waaronder ook de aarde. Maar tot zijn leed, zag hij de zijn gemaakte wezens oorlog met elkaar voeren, en tot zijn grotere leed, zal hij straks verschillende planeten (die hij heeft gemaakt) zien oorlog voeren met elkaar. Hij zal totale vernietiging brengen, omdat zijn creaties mislukt zijn. Dit zal het einde van het heelal zijn, tenzij we in vrede gaan leven.

NAAM: kimberly rosseel
LEEFTIJD: 13
STAD: HanoPitatra
LAND: Hanietro
WAAR: Op een zwarte plaat, dit is het enige wat er momenteel is
NAAM VAN DE BEVOLKING: PietréHanieten
BIJZONDER: ze hebben aan één van de 2 voeten een 6 de teen (teken van Goddelijke afkomst, de Goden hadden er vroeger 7 aan één van de 2 voeten)

MYTHE: Han & Pietré zijn 2 goden die zichzelf overal heen kunnen wensen, van de ene zwarte plek naar de andere. Niks is er fijn aan, want er is niks te bewonderen, uitgenomen de duisternis die plaats vind. Han heeft blauwe ogen, en wil iets scheppen wat een blauwe kleur heeft. Hij houdt ook niet van stilzitten dus wil hij iets blauws dat beweegt. Hij schept de zee. Pietré heeft bruin-zwarte ogen en houdt van rust en kalmte. Deze mooie god schept de aarde waarop nu de PietréHanieten rondhuppelen. Samen zijn ze niet weg te slaan van hun schepping, maar Pietré vindt dat het genoeg is geweest : Han mag niks meer scheppen of hun krachten zouden sneller uitputten. Pietré is moe van zijn zware schepping en besluit even te rusten. Han grijpt deze kans en denkt aan zichzelf: hij houdt wel van de kleur blauw-wit en besluit de hemel te scheppen, waar hij en Pietré kunnen wonen. Pietré schrikt wakker, maar hij is niet kwaad. Meer zelfs: hij schept weiden, bomen en gras. Samen zijn ze tevreden met hun zelfgemaakte Aarde, maar toch voelen beiden dat iets ontbreekt. Pietré hakt zijn 7de Goddelijke teen af en gooit die in ‘zijn' gras. Er ontstaan verschillende dieren die onmiddellijk ronddollen in het groene en lucht opsnuiven van het blauwe. Pietré voelt dat het compleet is maar heeft veel bloed verloren. Han kapt ook zijn 7de Goddelijke teen af en plant hem in de Aarde. Er ontstaat een man. Pietré & Han laten hun bloed lopen en zo onstaan zon, maan en sterren.
‘Hoe moet deze man overleven?' vraagt Pietré aan zijn broer.
‘Hij zal een dier doden en zal leven van het groen' antwoord deze. En inderdaad, de man overleeft van dieren en het groen, hij drinkt uit de zee en ademt van de blauwe heldere lucht. Maar Pietré & Han hebben zoveel krachten gebruikt dat zij binnenkort al hun kracht zullen kwijt zijn. Dat komt omdat ze geen genoeg liefde krijgen van anderen. Voor ze sterven zorgden ze voor een vrouw en zij en de man vermenigvuldigden zich. Ze vereerden de broers Han & Pietré waarvan hun ziel in de hemel bleef, wachtend op ware liefde…
NAAM: Anneke
LEEFTIJD:
15
STAD:
Is er niet
LAND:
Is er evenmin
WAAR:
de aarde
NAAM VAN DE BEVOLKING:
de Tweede Mensen
BIJZONDER:
zij zijn de tweede mensheid, die na ons moet komen en die het beter moet doen dan wij.

MYTHE:
Hij stond op de pilaar en zijn baard wapperde in de wind. Hij zag er ontzagwekkend uit, zijn verschijning wekte eerbied op, al was er niemand die hem kon bewonderen, want er was nog niets. Er was alleen hij, de pilaar en de uitgestrekte moddervlakte.
Hij strekte zijn armen en hief de staf die hij opeens vasthad. De hemel verscheen en leek open te scheuren. Een helder licht wurmde zich door het dichte wolkendek. Eerst ging dit nogal moeizaam, maar toen het licht uiteindelijk doorbak, zwermde het over de vlakte, kronkelde over de natte bodem en streelde de aarde. De plassen water die verspreid lagen glinsterden in het licht, warmden op en verdwenen. Hij glimlachte.
     “Zon” zei hij.
     “Zon, water, aarde. Daar begint alles.”
     Hij ging zitten op zijn pilaar en keek naar wat hij had gedaan. Moe was hij niet.
     “je moet weten wanneer het genoeg is.”
     Hij keek uit over de vlakte, en toen de zon begon te verdwijnen strekte zijn arm uit. Een ander, zachter en kouder licht verscheen. Een schitterende ijsblauwe bol kwam op en spreide zijn licht uit als een deken.
     “Maan.” Glimlachte de man. Toen legde hij zich neer en sloot zijn ogen.

Toen de zon weer opkwam, opende hij zijn ogen weer. Zijn mondhoeken krulden zich lichtjes. Er was nog een hoop werk te doen. Hij stond op en strekte zijn armen even. Hij zuchtte.
     “Je wordt oud, man.”

Zachtjes, voorzichtig bijna, strekte hij zijn hand uit. Een lichte trilling ging door de modder. Het leek alsof iets zich diep daarbinnen roerde. Een vorm kwam boven. De aarde spleet open en een hand kwam tevoorschijn. Ze was niet oud en gerimpeld, zoals die ven de man op de pilaar, ze was jong en sterk, zacht ook, pasgeboren. Even later worstelde een modderig figuur zich los. Rillend bleef hij zitten.
“Sta op!” zei de oude man. “Jij gaat ven deze aardkluit iets maken. Ik geef je iemand om mee samen te werken. Jullie moeten dit doen. Alsjeblieft, verknoei het deze keer niet. Het deed me echt pijn wat ik vorige keer moest doen. Sta op, Mens!”
De Tweede Mens stond op en liep weg. Een eindje verder worstelde een vrouw zich naar boven. De twee wandelden weg over de vlakte, op zoek naar een huis en een nieuw begin.
De oude man keek hen even na en draaide zich om. Hij wist nog heel goed wat hij had moeten doen en vond het vreselijk, maar de toestand was onhoudbaar. Overal werd er wel wat kapotgemaakt. Hij dacht aan die eerste Wereld, die begraven lag, diep onder de modder, en waarvan hij hoopte dat ze nooit meer terug boven zou komen. Als dat zou gebeuren, zouden de gevolgen niet te overzien zijn.
“Deze keer zal je beter moeten oppassen, Tamesis.”
NAAM: Liesbeth
LEEFTIJD: 17
WAAR: Poortwereld
NAAM VAN DE BEVOLKING: Varieert van elfen tot mensen

MYTHE: Heel lang geleden, nog voor de Poortwerelden bestonden, was er duisternis, en een klein, onbeduidend licht. Het scheen, en dat was het. Tot op een dag… zich een silhouet vormde in het licht, en er uit de straling een wondermooie vrouw tevoorschijn kwam. Verwonderd aanschouwde zij, Deirdra, de duisternis, en de eenzaamheid liet haar besluiten een levensgezel als zij te maken. De eerste poging mislukte, en werd de Dwerg Mithon, die haar met zijn vaardige handen de tweede maal hielp. Zo ontstond Djé, en meteen werd de tengere Deirdra verliefd op haar creatie, daaruit ontstond Elweana, godin van de liefde. Djé en Deirdra beminden elkaar, en kregen vele kinderen. En voor elk van deze kinderen ontwierp Mithon een Godsteen. Op een goede dag vroeg de intelligentste van Deirdras nakomelingen, Blanchome, of ze een wereld mocht creëren. Verbaasd gaf de Moedergodin haar toestemming, en Blanchome vroeg haar familie om hulp. Mithon maakte van de duisternis een enorme bol, maar deze was koud en levenloos. Toen nam de god een lok van het gouden haar van zijn zuster Deirdra en hij rolde het eveneens tot een bol, die zo heet en groot was, dat hij de wereld verschroeide. Ditmaal was het Lucene die een oplossing bedacht. Zij nam eerst 1 brok van de zon, verfriste hem met haar adem, en wierp hem door de lucht. “Dit zal de maan zijn.” Ze nam kleine restjes, en verspreidde deze in de duisternis. “En dit zijn sterren, zodat de maan niet alleen is als de duisternis valt.”

De aarde bleef echter dor, en leeg. Merlen huilde bij het aanzien, en haar tranen maakte de zeeën, oceanen, meren en rivieren. Vruchtbare grond ontstond en toen verscheen het eerste groen. De goden besloten dat tijd werd dat ze bevolkt werd. Al gauw ontstond er ruzie over wie de aarde zou besturen, en de vredelievende Dorima suste de gemoederen door de wereld op te splitsen, één voor elk van de goden. Door middel van magische poorten, gecreëerd door de godin van de magie, Axane, zouden de bewoners naar elkaar kunnen reizen.

De diverse volkeren werden gecreëerd en over de Poortwerelden verspreid. En zo ontstonden de werelden en hun bewoners, met hun eigen cultuur en geschiedenis. Maar al gauw geraakte de wereld vol, en de oudste zoon Temper besloot dat ieder wezen op aarde een bepaald levensduur kreeg. Als hij die had bereikt, zou hij van de aarde verdwijnen.

NAAM: b1h-leerling van het olympus
LEEFTIJD: 13
STAD: Arnhem en Huissen

MYTHE: Het scheppingsverhaal: het was grijs in de duisternis. Op de grond lagen allerlei vreemde ongevulde vormen. Er was alleen een vulkaan. Voor de rest was het donker, kil en doodstil. Op een dag barstte voor de eerste keer de vulkaan uit. In eerste instantie zorgde het voor licht. Al het lava stroomde van de krater af. Het vulde de vormpjes en de vormpjes werden hard en toen was er leven. Op de grond waren allerlei soorten vormpjes en zo ontstonden allerlei verschillende wezens. Daar uit ontstond ook de mens. Per dag kwamen er 1000 mensen bij. De mens moest ook hun behoefte doen en daar uit groeide planten, gras en bomen. De bomen namen de behoeftes op van de mens en maakte daarmee de zee en water. Het lava kwam daar in terecht en het koelde zo sterk af dat het steen werd. Daarmee maakte de mensen voorwerpen die ze konden gebruiken om de bomen om te kappen en dus genoeg hout hadden om hutten te bouwen. Het voedsel werd geregeld door de dieren die bladeren van de overgebleven bomen trokken. Toen ontstond er licht zonder de vulkaan. De regen ontstond doordat de bomen heel veel water opnamen en dat naar boven stroomde in de boom en de boom een keer in de zoveel tijd ontplofte. Zo ontstond het leven op de wereld.
NAAM: Eline en Danielle
LEEFTIJD: 12
STAD: Arnhem
LAND: Schietjesbos
WAAR: in Elielle
NAAM VAN DE BEVOLKING: Daniles
BIJZONDER: Ze eten met hun voeten. Ze lopen alleen op hun handen. Het zijn alleen vrouwen

MYTHE: Voordat dit werelddeel bestond was het 1 grote oceaan. Op een dag was er een proffeseur aan het diepzeeduiken. Hij vond een kist en nam die mee aan land. Als hij thuis de kist open maakt komt er een mooie dame uit. Die dame had een sleutel om haar hals hangen. De proffeseur vroeg zig af waar die sleutel van kon zijn. De dame kon niet praten dus de proffeseur moest heel hard nadenken voordat hij een idee kreeg. Hij bedacht dat de sleutel misschien van een andere kist kon zijn. Samen met de dame ging hij terug het water in. In plaats van een kist vonden ze een deur. De proffeseur stak de sleutel in het slot en de deur ging open. Achter de deur lag een groot land. De proffeseur noemde het land Schietjesland. De dame woonde er al met een heleboel andere vrouwen. De proffeseur ging weer aan land. Hij wilde niet dat het Schietjesbos een onderwaterland was dus hij ging de andere proffesors inlichten, om het land naar boven te halen. Samen legden ze het land droog en het Schietjesbos staat nu ook op de wereldkaart.
NAAM: Damien van Quickenborne
LEEFTIJD: 14
STAD: Gent
LAND: Feirroeiland
WAAR: In de Indische Oceaan
NAAM VAN DE BEVOLKING: de Buffalo's
BIJZONDER: Ze hebben een spierwitte huid en donkerblauwe haren. Ze jagen op buffels, en de buffels zijn daar niet uitgestorven.

MYTHE: Ongeveer drie miljoen jaar geleden was er eens een buffel die geraakt werd door een neer gebliksemde boom. Hij was hevig gewond en hij bloedde ernstig. Overal waar het bloed met in aanraking kwam, werd tot leven gewekt! Het werd een levend wezen met armen en benen! Het had een spierwitte huid en donkerblauwe haren! Hij had de hersens gekregen om te jagen en zich te beschermen. Zo plantte hij zich voort....en op korte tijd ontstond er een volk genaamd de buffalo's. Na verloop van tijd kwam er een volkgroep bij. Omdat het bloed steeds maar bleef verder vloeien doorheen het land en andere continenten. Zo kwam de wereld bevolking tot stand.
NAAM: Kimberly Maes
LEEFTIJD: 15
STAD: Gent
LAND: België
WAAR: In Europa
NAAM VAN DE BEVOLKING: Belgen
BIJZONDER: Cultuur

MYTHE: Voor de mens er was over heel de wereld niet veel te vinden, alleen twee mooie bomen. Ze stonden kaarsrecht en hadden felgroene blaadjes. Maar op een keer was het heel slecht weer en het begon te blisemen. De bomen die zo mooi en prachtig waren scheurde op. Er kwamen twee geesten uit: de ene geest was een man en de andere een vrouw. Ze kwamen in aanraking met de atmosfeer en werden echte mensen van vlees en bloed. Deze twee gingen op zoek naar voedsel maar vonden amper iets. Nadat ze toch wat gevonden hadden begonnen ze zich voort te planten. En hun kinderen deden hetzelfde en zo ging dat door en door. Ook de omgeving veranderde er begonnen bloemen, platen, bomen, struiken te groeien. Er kwamen ook dieren die voor vlees zorgden. Maar het grootste wonder was dat elke keer er een kindje geboren werd, er een nieuwe boom begon te groeien. Alles verliep goed tot er een mens goden begon te maken. Hij maakte een god die verschrikkelijk te keer kon gaan als de mensen niet deden wat hij wou. Iedereen was bang voor hem, dus deden ze wat hij verlangde van hem. Maar deze periode duurde niet lang want er kwam een bundel van licht binnen en die deed de donkere hemel openscheuren. Zo onstond de wereld zoals ze vandaag nog is. Alleen een ding is veranderd dat is de mens. Hij veranderd de wereld elke minuit van de dag. En dat is maar goed ook.

NAAM: Eline De Rocker
LEEFTIJD: 14
STAD: Beervelde
LAND: België
WAAR: In Europa
NAAM VAN DE BEVOLKING: Belgen
BIJZONDER: Ze eten graag frieten. Ze drinken graag bier. Ze maken lekkere chocolade.

MYTHE: In het begin bestond er alleen maar een planeet, de aarde genoemd. Ze bestond ook alleen maar uit aarde met vanbinnen een kern erin. In die kern leefde er een meisje, Eline genoemd. Eline was niet gelukkig. Ze vond het zo jammer dat er niemand anders in de kern van de aarde leefde. Op een nacht droomde ze dat er kleine wezentjes bij haar kwamen. Ze zeiden dat ze gezien hadden hoe ongelukkig zij was. Ze wilden haar helpen en bij haar blijven. Eline was zo gelukkig dat ze tranen van vreugde huilde. Haar tranen kwamen op de aarde terecht en zo begon de aarde te leven. Toen Eline wakker werd stonden de kleine wezentjes echt bij haar. Eline had dus niet gedroomd maar alles was echt gebeurd. Zo kwam het dat er bomen, bloemen, dieren en mensen ontstonden. Dankzij Eline en de kleine wezentjes kunnen wij nu leven op de aarde.

NAAM: Jeroen Bakker
LEEFTIJD: 13
STAD: Arnhem
LAND: Nederland
WAAR: in het westen
NAAM VAN DE BEVOLKING: nederlanders
BIJZONDER: Ze zijn ze de beste, ze hebben klompen & ze zijn slim.

MYTHE: Eens heel heel heel vroeger bestond de aarde alleen uit zand. Op een dag kwamen er twee meteorieten op de aarde afgestormd: in de ene meteoriet zaten de zaadjes voor de planten en dieren in de andere meteoriet zaten de eerste zaadjes voor de mensen. Toen ze op de grond kwamen doken ze allemaal de grond in en binnen een week groeide de eerste mensen uit de grond. De mensen hadden al enige kennis en wisten dus dat ze een huis moesten bouwen voor beschuting. Ruzie is er altijd op aarde geweest toen ook al, dus kwam er ruzie wie waar zijn huis mocht neerzetten. God werdt boos op de mensen en zij tegen een wijze man: "Jij moet weer vrede op de aarde brengen en zorgen dat de mensen meer kennis krijgen". Zo gezegd, zo gedaan en de wijze man zij ook tegen de eerste mensen dat ze zichzelf moesten voortplanten. Dat gebeurde ook zo heeft de aarde zichzelf ontwikkeld en zijn we in de 21ste eeuw terechtgekomen.

NAAM: Raymond Bergen
LEEFTIJD: 13
STAD: Arnhem
LAND: Nederland
WAAR: Europa
NAAM VAN DE BEVOLKING: Nederlanders

MYTHE: Voor dat de aarde nog bestond was er een man, geen vrouw, en hij heette VADER AARDE. Vader Aarde zwom door het eindeloze water, en hij kon het zo lang volhouden als hij wilde. Op een dag viel er een steen uit de hemel in het water, en dat was een begin voor een rampjaar van Vader Aarde. Dat was pas het begin. Uiteindelijk kwamen er hele grote stenen naar beneden dat ze nog dieper waren dan het water: dus die bleven gewoon staan in het water. Dat noemde Vader Aarde toen hij nog leefde: Landen. Vader Aarde moest zwemmen voor zijn leven want die stenen vielen van alle kanten. Maar op een dag was Vader Aarde zo moe en hij had er helemaal geen zin meer in om te rennen voor zijn leven, dus de enige oplossing die er was althans dat vond hij was zelfmoord plegen hij deed dat gewoon om te blijven drijven waar die steen vallen. Maar voor hij dat deed maakte hij op een of andere manier twee mensen een vrouw en een jongen: dat waren Adam en Eva. Zo werd de wereld een groot succes en zijn er miljarden mensen op de aarde.

NAAM: Tessa v.d Lande
LEEFTIJD: 13
STAD: Elst
LAND: Nederland
WAAR: Europa
NAAM VAN DE BEVOLKING: Hollanders
BIJZONDER: Ze dragen klompen, en er zijn veel molens.

MYTHE: Er was eens een ontzichtbare geest, met klompen aan. Je zag alleen de klompen. De ontzichtbare geest heette: Klompa. De aarde was verder helemaal leeg, en Klompa wilde dat gaan veranderen. Op de eerste dag maakte hij wat gras, en daarop wat bergen, bomen, struiken en bloemen. Want Klompa wilde dat de aarde niet meer zo leeg was. Op de tweede dag maakte hij water en vuur, om het wat spannerder te maken. Op de derde dag wilde hij een zon en een maan maken. Die leken op zijn ogen. En zo ontstond er dag en nacht, licht en donker. Daarna ontdekte hij dat hij alleen was, en hij wilde graag iemand om gezelschap mee te houden. Dus maakte hij mensen en dieren, en dat gebeurde op de vierde dag. Nu moest hij nog voor ze zorgen, dus zorgde hij ervoor dat er voedsel kwam, en dat gebeurde op de vijfde dag. Op de zesde dag gebeurde er niets want hij vond het wel goed zo. Hij was ook zooooooooo moe. Dan ging hij slapen en werd nooit meer wakker. De mensen en de dieren leven ondertussen gewoon verder, en zo ontstond de aarde langzamerhand.


NAAM: Matthijs Schreur
LEEFTIJD: 13
STAD: Overal
LAND: Vegeta, Aarde en Nemek
WAAR: melkweg
NAAM VAN DE BEVOLKING: Seyans
BIJZONDER: niets

MYTHE:
Op een dag was er alleen een helal... in dat helal was alleen een mens die door het helal zweefde... dagen.... weken.... maanden.... jaren....eeuwen zweefde hij door het helal. Op een dag kwam hij een vliegende bol tegen. In die bol zat een ander mens. Dat mens heette Goku. Daar achter waaren nog 2 bollen met nog 2 mensen. Ze heette Vegeta en Nappa. Het mens vloog met de 3 bollen mee naar een planeet die Vegeta heette. Daar leefde de Seyans. De Seyans waren groot en agresief. Er was ook een ander ras daar, en die waren minder groot en agresief maar wel erg slim. De Seyans en het andere ras vochten dagen.... weken.... maanden.... jaren.... eeuwen vochten ze. Na velen eeuwen waren er nog maar weinig Seyans over. Het slimmere ras dacht te winnen. Een paar Seyans gingen met bollen naar de aarde om te overleven. Op de aarde leefde veel mensen maar de Seyans waren veel slimmer. Een van die Seyans heette Goku. Goku moest de aarde vernietigen maar hij viel op zijn hoofd en vergat zijn missie. Nappa en Vegeta kwamen daarna de aarde vernietigen omdat het Goku niet gelukt was. Goku vocht tegen Vegeta en Nappa en won. Hij gebruikte KA-ME-HA-ME-HA!!! toen won hij. Maar Goku was zachtaardig en hij liet Vegeta gaan. Vegeta ging terug het helal in met zijn hyperspace bol. Goku dacht op aarde veilig te leven. Tot er nog een vijand kwam die freeze heette en die naar Nemek ging om die planeet te vernietigen en daar kracht te krijgen om Goku te vernietigen. Goku ging dus met zijn hyperspace bol naar Nemek en probeerde freeza te vernietigen met zijn KA-ME-HA-ME-HA!!! maar dat lukte niet. Daarna probeerde hij een nieuwe aanval die KEO-KEN heette.... dat lukte ook niet. Toen werd hij een super-Seyan en gebruikte KEO-KEN-KA-ME-HA-ME-HA!!! Dat lukte en hij versloeg freeze. Toen wilde hij naar aarde terug alleen zijn hyperspace hyperactieve mega super bol was een beetje kapot dus ging hij naar een verkeerde wereld. In die wereld waren de Oelieboekiemoekie poppetjes. Die Oelieboekiemoekie poppetjes maakten zijn hyperspace hyperactieve mega super bol en toen ging hij terug naar de aarde... Happy end denk je nu, huh? Alleen er kwamen nog veel meer Seyan naar aarde en die vielen allemaal Goku aan maar Goku gebruikte Super-Seyan KEO-KEN en KA-ME-HA-ME-HA!!! tegen alle Seyans. Toen vernietigde hij de planeet van de Seyans met Super-Seyan KEO-KEN en KA-ME-HA-ME-HA!!! HAPPY END!

NAAM: RA 88
LEEFTIJD: 14
STAD: Overal en nergens
LAND: Planeet Aarde
WAAR: In een klein sterrenstelsel
NAAM VAN DE BEVOLKING: Draken, Mensen en Hemelse Strijders
BIJZONDER: Draken zijn bezonder kwaadaardig, leider is Draconus. Mensen zijn liefhebbend maar zwak en slim, leider is God. Hemelse Strijders lossen conflicten op, hebben enorme krachten

MYTHE: HET BEGIN VAN ALLE GELOVEN: In het begin was er alleen maar een witte vlakte. In het midden van die vlakte stond een berg met een schitterend paleis: het paleis van de Hemelse Strijders. De Hemelse Strijders verveelden zich, want er was niemand om mee te vechten. Ze vroegen God, een onsterfelijke en slimme mens om een ras te maken naar God's evenbeeld. God stippelde een plan uit, en liet via een enorme explosie het heelal ontstaan, waardoor er planeten, tijden, goed en kwaad kwam. De witte vlakte werd de planeet Aarde, een hemels terrein. Maar de kwaadaardige Zwarte Draak, Draconus, zag kans om op de Aarde te komen. Draconus was een Hemelse Strijder, maar hij was eruit geschopt wegens het vernietigen van de 1e dimensie. Draconus zocht wraak wegens deze geintje, en deze Aarde vernietigen was de perfecte kans. Hij creeërde ook een ras ter zijn evenbeeld: de Draken. De Draken waren groot, maar bloeddorstig, en ze waren niet onsterfelijk en konden niet vliegen, zoals Draconus. De Hemelse Strijders waren woest, en ze vroegen God om een oplossing. God dacht diep na, en hij kwam op maar 1 oplossing. De leider van de Hemelse Strijders waarschuwde: ,,Als je dit plan uitvoerd, is de mens verdoemd om strijdlustig te zijn en zullen ze zowel goed als kwaad zijn." God stemde hier mee in, en hij richtte een leger op. Draconus was furieus wegens de arrgontie van deze mens, dus creeërde hij de zwarte Chinese Draak genaamd Gigano om de Hemelse Strijders te doden, zodat God zijn macht zou verliezen. Maar alleen de 3 Leiders werden gedood, en God sloeg met een knuppel Gigano's hersenen in. De Hemelse Strijders vroegen God om hun leider te zijn, en God stemde hier mee in. Samen stichtten ze een grote leger, maar Draconus deed hetzelfde, en hij creeërde 6 klonen van zichzelf om met de Hemelse Strijders te vechten. Ze vochten lang met elkaar, maar toen waren alleen God en Draconus over. God haalde een enorm zwaard tevoorschijn, en hij ging in gevecht met het duivelse monster. Uiteindelijk won God, maar met zijn laatste adem blaasde Draconus de Aarde op als wraak. Maar God creeërde nog een Aarde, de Christense aarde, en andere dimensies met elk een ander geloof en goden, die vanaf het jaar 1000 samen zouden vloeien...

NAAM: Aniek
LEEFTIJD: 19
STAD: Leeuwarden
LAND: Friesland
WAAR: Nederland
NAAM VAN DE BEVOLKING: Friezen
BIJZONDER: Ze praten heel erg leuk en voelen zich niet zo heel erg verbonden met de rest van de Nederlanders

MYTHE: Op een dag kwam Sietse, en hij keek vanaf een wolk naar het land wat beneden hem lag. Hij zag dat het er nu niet bepaald vrolijk aan toe ging, aangezien er nog niemand leefde en hij de enige was die er ook maar een beetje aandacht voor heeft. Hij schiep allereerst de terpen, opdat de mensen (Misn) die hij van plan was later te gaan scheppen niet meteen zouden verzuipen. Toen de bergen uit de grond rezen, kwamen ook de bacterien tot leven. Deze bacterien aten alles op en ze werden zo dik en vervelend, dat ze op Misn gingen lijken. Maar Sietse dacht, nu worden die Misn nog nat. En toen was er een neije dei. Sietse riep zijn broer Siebe en ze besloten samen de topper (een zeilscheepje) te maken om de Misn te redden. Ook gaven ze de Misn omdat niet iedereen in de bootjes kon, een lange stok waarmee ze over de sloot konden springen en ze noemden het het Firljeppen. Aan de andere kant van de sloot woonde Baukje (nee, niet die van de taart), beter bekend als Beppe. Nu kon de Misn alles en was Sietse tevreden. Hij ging weer weg met zijn Kameleon.

NAAM: Thijs Berns
LEEFTIJD: 14
STAD: Elst
LAND: Nederland
WAAR: IN EUROPA
NAAM VAN DE BEVOLKING: Nederlanders
BIJZONDER: Ze eten kaas en lopen op klompen

MYTHE: Op een dag kwam Aarde op de verlaten planeet en zei: "wat is het toch kaal hier. Geen licht, geen water, geen bomen en geen gras." Hij besloot daar een einde aan te maken. De eerste dag gaf hij zijn glanzend geel haar weg en zei: "hier planeet. Hier heb je mijn haren als zon een mooi iets." De tweede dag zag hij de zon een moest huilen, zo mooi was de zon. Hij huilde zo lang tot al zijn tranen op waren. Hij zij: "hier aarde, je hebt mijn tranen als water." De derde dag viel zij huid er af omdat hij geen water meer had. Hij zij: "hier planeet, hier heb je mijn huid als grond." Op de vierde dag deed hij zijn overige bloedvaten weg en zij: "hier planeet, hiet heb je mijn aaderen." Hier uit groeiden bomen en planten. Op de vijfde dag deed hij zijn laagste stukje adem weg, zodat er lucht kwam, en zei: "hier planeet, hier heb je mijn adem als lucht." Op de vijfde dag deed hij zijn hart weg. Hij kon toen nog maar even leven en zei: "hier planeet, hier komen allen dieren per paar uit." En ja, er kwamen dieren paar naar paar uit het hart van Aarde. Op het laats kwamen twee mensen uit de hart en toen op de zevende dag gaf Aarde zijn wijsheid daan de uil en zij gebruik mijn wijsheid goed. En toen stierf Aarde. De planeet had nog geen naam. De uil zei: Planeet!! Vanaf nu heet je Aarde.

NAAM: Eline en Tina
LEEFTIJD:
16
STAD: ergens in de ruimte
LAND: Astrolië
WAAR: Op de Astrolië planeet
NAAM VAN DE BEVOLKING:
Asltroliëzen
BIJZONDER: Het zijn kleine groene mannetjes met lang zwart haar. Ze wassen zich met modder. Ze eten alleen maar pindakaas.

MYTHE: Ergens in de ruimte vloog er een verdwaalde vlieg. Hij was verdrietig en lette niet goed op waar hij vloog. Plots botste hij tegen een stuk pindakaas. De vlieg bleef er in vast zitten en begon van de kaas te eten. Tot hij er aan de andere kant weer uit kwam. Hij had niet gezien dat er ook een heel klein groen wezentje in zat. De vlieg en het wezentje plakten aan elkaar door de kaas. Jaren gingen voorbij en de vlieg en het wezentje kregen vele kinderen. Maar de vlieg stierf en de wezentjes bleven achter op hun planeet. Ze waren zo ongelukkig dat ze allen begonnen te wenen en hun tranen vulden de gaten in de kaas. Toen viel er zand uit de lucht waardoor het water in de gaten bruin werd.

NAAM: Anoniem (gaatjegeenreedaan)
LEEFTIJD: 13
STAD: Arnhem
LAND: Oelieboelieland
WAAR: Oelieboeliewereld
NAAM VAN DE BEVOLKING: Oelieboelies
BIJZONDER: ze heten Oelieboelies

MYTHE: Voordat dit wereld deel bestond was het 1 grote oceaan. Op een dag was er een proffeseur aan het diepzeeduiken. Hij vond een kist en nam die mee aan land. Als hij thuis de kist open maakte, kwam er een mooie dame uit. Die dame had een sleutel om haar hals hangen. De proffeseur vroeg zich af waar die sleutel van kon zijn. De dame kon niet praten, dus de proffeseur moest heel hard nadenken voordat hij een idee kreeg. Hij bedacht dat de sleutel misschien van een andere kist kon zijn. Samen met de dame ging hij terug het water in. In plaats van een kist vonden ze een deur. De proffeseur stak de sleutel in het slot en de deur ging open. Achter de deur lag een groot land. De proffeseur noemde het land Schietjesland. De dame woonde er al met een heleboel andere vrouwen. De proffeseur ging weer aan land. Hij wilde niet dat het Schietjesbos een onderwaterland was, dus hij ging de andere proffesors inlichten, om het land naar boven te halen. Samen legden ze het land droog en het Schietjesbos staat nu ook op de wereldkaart.

NAAM: esther en lieke
LEEFTIJD: 12
STAD: Arnhem
LAND: pralamia
WAAR: aan de andere kant van de wereld
NAAM VAN DE BEVOLKING: de pralamia's
BIJZONDER: Ze leven op een hele rare gewoonte. Ze doen altijd wat ze zelf willen. Ze hebben geen regels. Ze luisteren nooit naar de farao

MYTHE: Heel ver weg aan de andere kant van de wereld leefde 20.000.000.000 jaar geleden hele eigenwijze mensen. Ze heten de pralamia's en ze praten pralamiers dat gaat ongeveer zo: lieygfer efiutfr grrytfgkle,tr 4rtu4tgg breugyhe mgbrjefb r,jufgm feryfgre. Ze hadden geen regels en naar de farao luisterde ze niet.met andere woorden: Ze deden waar ze zelf zin in hadden en hielden geen rekening met de andere pralamia's. Ze aten in pralamia zelf geplukte bomen. Als ze het evenlater weer gingen uitpoepen poepte ze dieren uit. En achteraf gezien waren dat de eerste dinosaurussen. Die aten bladeren en de andere dinosaurussen en daar uit de poep ontstonden weer apen en uit die apen ontstonden weer mensen WIJ DUS!!!!!

NAAM: Nico Rikken
LEEFTIJD: 12
STAD: Huissen
LAND: Gouw
WAAR: Midden Aarde
NAAM VAN DE BEVOLKING: Hobbits
BIJZONDER: Ze zijn half zo groot als mensen.

MYTHE: Er was eens een 12-jarige Gandalf die jarig was. Hij mocht de kaarsjes van de taart uitblazen. Hij had ze allemaal uitgeblazen, dus mocht hij een wens doen. Hij wenste dat hij een planeet in zijn bezit kreeg. 10 minuten later kreeg hij de aarde. Gandalf maakte van de klei die hij ook van zijn verjaardag had gekregen allerlei wezens. Ook maakte hij o.a. planten. Hij zette de dingen van klei op de aarde, daarna sprak hij een toverspreuk uit, zodat alle dingen gingen leven. Ook wilde hij water op de aarde voor de planten, dus pakte hij een emmer, liep naar de kraan toe en vulde de emmer. Toen gooide hij de emmer leeg over de aarde. Hij wilde eigelijk nog meer mensen op de aarde, dus gaf hij ze hersens, zodat ze er o.a. achter kwamen hoe ze zich moesten voortplanten. Na een jaar was Gandalf klaar. Hij werd weer jarig en begon dus weer een nieuwe wereld.

NAAM: Virginie
LEEFTIJD:
12
STAD: Rotterdam
LAND: Het land zonder naam
WAAR: Ergens
NAAM VAN DE BEVOLKING:
Naamlozen
BIJZONDER: Ze hebben niks bijzonders

MYTHE: er was eens ergens in het heelal op een dag in 1 van deze miljoenen dagen een godin lanillia . en er was een god die had geen naam . maar die god vond lanillia leuk maar zij hem niet want zij kon zijn hoofd niet uitstaan . maar zij lanillia verveelde zich ter pletter dus ze deed zomaar iets en opeens groeide er iets uit het was een soort van mens iets ze wist niet wat het was en ze kon op dat moment geen naam bedenken dus noemde ze het naamloos . en toen ze door bleef gaan met hetgene waar ze mee bezig was kwamen er steeds meer : mannen en vrouwen . en toen vond ze het zo leeg dus gooide ze dingen er bij en dat werden planten er dieren en de hele mikmak . toen die die god weer kwam vroeg die waar ze mee bezig was ze met iets dus hij ging het ook maar doen en opeens kwamen de maan en de sterren en de zon en water en aarde enzo. en toen ze ermee ophielden kwamen er allemaal dingen en 1 van die naamlozen studeerde voor plastische chirugie ( als het fout is geschreven kan me dat niks schelen) En toen vroeg die god wil je mijn gezicht verbouwen dus hij die naamloze verbouwt het gezicht van die god en die word heel knap en blablabla en dan vind lanillia hem wel leuk en dan trouwen ze en gaan ze verder met het maken van die ietsen maar dan andere goden en de naamlozen bleven naamlozen heten. EINDE

NAAM: Celine en Ellen
LEEFTIJD:
15
STAD: Sint-Amandsberg
LAND: Pompernelekensland
WAAR: voorbij de Melkweg
NAAM VAN DE BEVOLKING:
Pompernellekens
BIJZONDER: Ze zijn rood met zwarte bollekens. Ze zijn zeer lief. Ze zijn altijd zeer vrolijk en blij als ze samen zijn

MYTHE: Er was eens een pompernelleke dat heel alleen leefde en zeer eenzaam was. Het was op zoek naar een ander pompernelleken maar de mensen zeiden dat er hier op de aarde geen pompernellekes waren. Daarvoor moest je een hele lange weg volgen: de Melkweg. Maar je moest ook nog het begin van die weg zoeken, wat heel moeilijk was. Maar toch besloot het pompernelleke om op zoek te gaan naar die weg. Want volgens haar was dat de enige manier om gelukkig te worden. Uiteindelijk, na lang zoeken vond ze de weg. Ze besloot dan ook zeer snel om deze te volgen. De weg was lang, het leek wel of er maar geen einde aan kwam. Maar het pompernelleke was toch blij. Ze wist dat als ze eindelijk in Pompernellekensland zou zijn, ze heel gelukkig zou worden. Ze zou er geen zorgen hebben en geen vijanden. Alleen maar vrienden. Na een lange tijd stopte de weg en ging over in een grote vlakte. Het pompernelleke zag in de verte al een boom staan. Toen ze als maar dichter kwam stond er plotseling een heel paradijs voor haar. Nu moest ze alleen maar op zoek naar andere pompernellekes. Na zo'n zware tocht besloot ze om eerst een plekje te zoeken waar ze kon slapen. Al snel vond ze een nest, hoog in een boom, waar ze onmiddelijk in slaap viel. De zon kwam op en dit moest de mooiste dag worden voor het pompernelleke. Ze ontwaakte voor het eerst met het gefluit van een merel en op de achtergrond hoorde ze het murmelen van een riviertje.

NAAM: Danielle
LEEFTIJD: 12
STAD: Arnhem
LAND: Nergensland
WAAR: Ergens
NAAM VAN DE BEVOLKING: Nergen-ers
BIJZONDER: ze geloven rare dingen over van alles en nog wat en hebben hun eigen scheppingsverhaal verzonnen

MYTHE: Er was eens een land midden in de zee waar niets was, behalve de bomen en struiken maar geen mensen, dieren of andere dingen. Op een dag kwam er zomaar een voet uit de grond. Elke dag kwam er weer een ander lichaamsdeel uit de grond totdat er een heel mens ontstaan was. Het mens begreep niets van de natuur en begreep niet waarom er geen andere mensen waren: maar op dat moment wist hij niet dat hij krachten had die niets anders ooit zou hebben. Het kwam mischien omdat hij het eerste levende wezen was dat er bestond. 's Nachts had hij een droom dat hij alle struiken en bomen omtoverde tot levende wezens zodat hij niet meer zo eenzaam zou zijn, want dat was ie zeker. De volgende ochtend toen hij wakker werd dacht hij: als dat eens zo zal zijn wat hij droomde! Dus hij probeerde met zijn krachten van alles de struik werd ineens een raar wezen. Hij wist niet wat het was maar in ieder geval niet zoiets als hem. Elke dag kreeg hij wat meer toverkracht erbij en kon elke dag iets nieuws laten komen. De tweede dag toverde hij een boom om in water. De derde dag kwamen er uit de grond dieren. De volgende dag mensen: nu was hij niet meer eenzaam en kon hij van alles doen. Hij noemde het hele volk de Nergeners omdat ze op een land tevoorschijn kwamen waar nergens iets was maar door hem kwam er steeds meer bij totdat hij in alle landen was geweest overal toverde hij levende wezens tevoorschijn. En zo is volgens het land Nergensland alles ontstaan. einde

NAAM: Giorgio Lapian
LEEFTIJD: 12
STAD: Arnhem
LAND: Nederland
WAAR: Gelderland
NAAM VAN DE BEVOLKING: Nederlanders
BIJZONDER: Ze zijn niet echt altijd even normaal

MYTHE:
Eens in het heelal was er een god genaamd God. Hij wilde dat er licht kwam en ineens was er licht. God wilde dat er 8 enorme stenen verspreid in het heelal kwam, en er kwamen 8 stenen. Hij was nog niet tevreden met zijn werk en hij wilde vorm in de stenen. De stenen werden rond. Hij wilde dat er ook iets warms en iets kouds kwam toen ontstonden de zon en de maan. Hij schiep ook moeder natuur en vader tijd. Vader tijd en moeder natuur maakten 3 zonen. Ze heette Poekaloeko (god van bergen), Zeustia (godin van het water) en Mankoloekto (god van de mensen). Poekaloeko maakte bergen, Zeustia maakte rivieren en zeeen en Mankoloekto maakte 2 mensen: en vrouw en een man. Ze kregen de opdracht om meer mensen te maken. Op een moment 18.000 jaar later waren er miljoenen mensen. Moeder natuur maakte de bomen, de planten en de dieren. Vader tijd maakte de tijd: Dag en Nacht. Dag betekende dat de zon op kwam en Nacht betekende dat de zon onderging en de maan op kwam. God was er tevreden en zei tegen de mensen dat ze moesten leren te overleven. En maakt gebouwen huizen vill's winkel's en nog veel meer. Net als de wereld van nu.

 
distant train
"The Big Myth" Distant Train 2011 - 2015